In 1989 richtten nabestaanden, verontrust door het slechte onderhoud van de begraafplaats, de Belangenvereniging Rustoord te Diemen op. In 2014 vierde de vereniging het 25-jarig bestaan met een jubileumuitgave over het wel en wee van de begraafplaats en vooral ook over 25 jaar Belangenvereniging. Bij het schrijven en samenstellen van deze uitgave, werkte ik nauw samen met Bauke Wink, secretaris van de Belangenvereniging. Ik concentreerde me op de geschiedenis van de begraafplaats en Bauke Wink op de wetenswaardigheden van 25 jaar Belangenvereniging Rustoord.

Twee eeuwen plus een kwart. Familiebegraafplaats Rustoord aan de Weespervaart te Diemerbrug.

Het boekje (88 pag.) is te bestellen via secretaris Bauke Wink: bjwink@kpnplanet.nl / tel.

0294 415 120 voor 10 euro exclusief verzendkosten.